Seite wählen

PARAINTEGRIMI DHE

MENAXHIMI I TRANZICIONIT

FORMËSIMI I SUKSESSHËM I PROCESIT TË INTEGRIMIT

Ne mbështesim individë, të cilët, qoftë për shkaqe profesionale apo private dëshirojnë të migrojnë përgjithnjë në Gjermani, duke i parapërgatitur ata në jetën e përditshme dhe profesionale. Kësisoj u ndihmojmë me ofertën tone, qysh nga vendlindja deri në udhëtimin e largimit, si dhe në ditët e para në Gjermani. Qëllimi afatgjatë është të mbështetet pjesëmarrja e emigrantëve në jetën shoqërore në Gjermani.

Paraintegrimi

Instituti Goethe u ofron emigrantëve qysh në shtetin amë një parapërgatitje të kualifikuar për jetën e përditshme dhe profesionale. Ofertat përfshijnë në veçanti trajnime, këshillime si dhe mbështetje të nxënies gjeografike dhe ndërkulturore për grupet e shënjestruara specifike. Të rëndësishme dhe në rritje e sipër janë grupet e shënjestruara si emigrantët e fituar pas tërheqjes së bashkëshortit/tes.  

Menaxhimi i tranzicionit

Emigrantët e rinj, palët e treta do të mbështeten në fazën e tranzicionit, sakaq para largimit nga vendi deri në orientimin e parë në Gjermani dhe do të familjarizohen me peizazhin e integrimit të republikës/landit. Kjo bëhet përmes ofertave informuese dhe këshilluese në formë dixhitale dhe me prezencë fizike.

 

Tema: 

Data:  

Vendi : 

    Prüfungszentrum Goethe-Institut | ZHAW Institute of Language Competence ILC

de_DEGerman