TESTDAF

TestDaf

Test „Nemački kao strani jezik“ - kratko: TestDaF - je međunarodni ispit za sve one koji već dobro poznaju nemački jezik i žele da ih testiraju.

Svi koji žele da studiraju na nemačkom univerzitetu ili srednjoj školi moraju pokazati dovoljno znanja nemačkog jezika. Ovi dokazi se mogu predstaviti putem TestDaF -a. Četvrti nivo TestDaF -a obično je dovoljan za registraciju.

TestDaF ispit se razvija i ocenjuje centralno prema strogim standardima Instituta TestDaF u Bohumu. Svi učesnici ispita podležu istim zadacima i pitanjima.
Uspeh na ispitu ocenjuje specijalizovano osoblje.

Rezultati četiri dela ispita svaka je ocenjena prema ove tri skale:

  • TestDaF- stepen nivoa 3 (TDN 3)
  • TestDaF- stepen nivoa 4 (TDN 4)
  • TestDaF- stepen nivoa 5 (TDN 5)

Ovi nivoi odgovaraju nivoima B2 do C1 Evropskog zajedničkog referentnog okvira za jezike Evropskog Saveta.

Detaljne informacije o ispitima možete pronaći na veb stranici Instituta TestDaF: www.tesdaf.de www.testdaf.de/de/

sr_RSSerbian