KURSEVI JEZIKA

Naši kursevi jezika nude odlične mogućnosti da poboljšate svoje jezičko znanje što je moguće efikasnije u vreme koje vam odgovara, prema najsavremenijim metodama, u prostorima opremljenim najnovijom tehnologijom (SMARTBOARD) i u prijatnoj atmosferi.

Zahvaljujući komunikativnim metodologijama čitaćete, slušati, pisati i govoriti nemački od prvih sati nastave, kao u savremenoj nastavi stranih jezika, kao i na aktuelnim ispitima jezika pre svega su ove četiri veštine, koje se uče i testiraju. Postepeni sistem kursa omogućava vam da dalje razvijate svoje znanje nemačkog jezika pasivno (u čitanju i slušanju) i aktivno (u pisanju i govoru), kao i njihovo stalno usavršavanje.Tokom kurseva moći ćete da uđete u atmosferu zemalja nemačkog govornog područja i iskoristite opsežne informacije o tim zemljama, koje ne samo da predstavljaju zanimljive informacije, već su i relevantne za ispit.

Intenzivni kursevi (A1-C1)

Ciljevi učenja i sadržaj naših kurseva zasnovani su na nastavnom planu i programu Goethe-Instituta i odgovaraju Zajedničkom evropskom referentnom okviru (GER).Na opštim kursevima jezika naučićete sve važne sadržaje koji služe za komunikativnu upotrebu nemačkog jezika u svakodnevnom životu, profesiji i tokom studija.Naravno sa ovim kursevima takođe se pripremamo za međunarodno priznate ispite Goethe instituta.

Pripremni kursevi za sve ispite Goethe-Instituta

Svrha pripremnih ispita je da studente upozna sa formatom odgovarajućih ispita.

Pripremni kursevi TestDaF

Pripremni kursevi TestDaF

Pripremni kursevi TestDaF u Geothe-Zentrum TestDaF je centralno osmišljen ispit koji se sprovodi širom sveta.Ovaj ispit je namenjen studentima koji žele da počnu studije u Nemačkoj, što zahteva dokaz o naprednom poznavanju nemačkog jezika. Za osmišljavanje i sprovođenje ovog ispita odgovoran je TestDaF institut u Bohumu.

Na veb stranici TestDaF možete pronaći informacije o ovom ispitu, uključujući i proceduru za njegovo podnošenje

http://www.testdaf.de/

Kursevi za decu

Dečji kursevi imaju za cilj upoznavanje dece od 6-15 godina sa nemačkim jezikom na rekreativni način. Cilj je rano podići svest i motivaciju dece za nemački jezik, kako bi mogli da postignu visok nivo komunikacijskih veština nemačkog jezika pre početka studija ili zaposlenja.

Ponuda kurseva Goethe-Zentrum

Tip kursa

Nastavni časovi za jedan nivo

Nastavni časovi nedeljno

Trajanje kursa

Cena po nivou

 Intensiv

A1

160

15

~11 javë

400,00 €

A2

160

15

~11 javë

400,00 €

B1

180

15

~13 javë

450,00 €

B2.1

140

15

~10 javë

350,00 €

B2.2

140

15

~10 javë

350,00 €

C1.1

140

15

~10 javë

350,00 €

C1.2

140

15

~10 javë

350,00 €

Përgatitje për provim

PT A1

40

16

~javë

110,00 €

PT B1

40

16

~javë

110,00 €

PT B2

40

16

~javë

110,00 €

PT C1

40

16

~javë

110,00 €

PT TestDaF

40

16

~javë

110,00 €

 KURSEVI ZA DECU

Za decu

U kursevima za decu ciljamo upoznavanje dece sa nemačkim jezikom na rekreativni način

4

Shtator 2021 – qershor 2022

 

U cenu je uključen sav nastavni materijal (knjige itd.) 

Opšti uslovi poslovanja /Opšti uslovi učešća 

No event found!

Osnovna upotreba jezika

A1

Može da razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i vrlo jednostavne rečenice usmerene na zadovoljavanje specifičnih potreba. Može se predstaviti i drugima i postavljati drugima pitanja o njima - npr. gde žive, kakve ljude poznaju ili kakve stvari imaju - i mogu da odgovaraju na takva pitanja.Možete komunicirati na jednostavan način ako osoba s kojom razgovarate govori polako i jasno i voljna je pomoći.

A2

Može da razume često korišćene rečenice i izraze vezane za područja od neposrednog značaja (npr. Informacije o osobi i porodici, poslu, lokalnom području). Može komunicirati u jednostavnim, rutinskim situacijama koje uključuju jednostavnu i direktnu razmjenu informacija u vezi sa poznatim i uobičajenim stvarima. Može da koristi jednostavne alate za opisivanje svog porekla i obrazovanja, neposrednog okruženja i stvari vezanih za neposredne potrebe.

Samostalna upotreba jezika

B1

Može da razume glavne tačke kada koristi jasan standardni jezik i kada priča o poznatim stvarima sa posla, škole, slobodnog vremena itd. Može da sluzi sa većinom situacija sa kojima se susrećete tokom putovanja jezičkim područjem. Može proizvesti običan tekst o poznatim temama i područjima od ličnog interesa. Može da izveštava o iskustvima i događajima, opisuje snove, nade i ciljeve i daje kratke razloge ili objašnjenja za planove i poglede.

B2

Može da razume glavni sadržaj složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; takođe razume tehničke rasprave u svojoj oblasti. Može da komunicira tako tečno i spontano da je normalan razgovor sa izvornim govornicima moguć bez mnogo napora sa obe strane. Može jasno i detaljno izraziti širok spektar tema, objasniti gledište o aktuelnom pitanju i ukazati na prednosti i nedostatke različitih opcija.

Kompetentna upotreba jezika

C1

Može da razume širok spektar tekstova za pretraživanje, duže i takođe razume implicitna značenja. Može se izraziti tečno i spontano bez traženja reči koje se jasno razlikuju. Može efikasno i fleksibilno koristiti jezik u društvenom i profesionalnom životu ili na obuci i studijama. Može da se izrazi jasno, strukturirano i detaljno o složenim pitanjima i koriste različite nacina za povezivanje teksta na odgovarajući način.

sr_RSSerbian