MËSO GJERMANISHT

Mësoni gjermanisht për përdorimin e përditshëm, për kohën e lirë, për shkollën ose për profesionin tuaj. Kjo është ajo që ofron Goethe-Zentrum, e cila, si një organizatë kulturore e akredituar nga Goethe-Institut, ushtron mësimdhënien e gjuhës gjermane, duke ofruar gjithashtu edhe provimet e mbarënjohura të Gothe-Institut dhe të TestDaF-it.

Kurset që ofrojmë ne janë përpiluar në mënyrë të atillë që t’u vijnë në ndihmë si grupmoshave të ndryshme ashtu dhe atyre që kërkojnë intensitete të ndryshme.

Nëse jeni të interesuar për një kurs, ju rekomandojmë të vizitoni lidhjet e mëposhtme në bazë të kërkesës suaj:

Kurse për adoleshentë (12 – 16 vjeç)
Kurse për të rritur (duke filluar nga 16 vjeç)
Nëse jeni të interesuar për të marrë një certifikatë për nivelin tuaj gjuhësor, atëherë ju rekomandojmë provimet tona:

Provimet e gjuhës gjermane
Lidhje të tjera
Struktura e kurseve të Goethe-Zentrum
Informacione rreth Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGj)
Gjermanishtja në vendin e punës
Gjermanishtja për ty
Gjermanishtja për emigrantët
Udha ime drejt Gjermanisë
Mëso Gjermanisht – Qyteti i Fjalëve (lojë)

No event found!

This will close in 0 seconds

sqAlbanian