Ku mund të na gjeni

Kontakti

Goethe-Zentrum 
Mujo Ulqinaku 19-21
10000 Prishtinë

Zyra e Kurseve të Gjuhës
Tel: 00 383 (0) 38 220 136
Mob. 00 383 (0) 45 284 993
E-mail: info@goethe-ks.org
Faqja e internetit:  www.goethe-ks.org
Facebook: Goethe-Zentrum Prishtina

Orari i punës:
Nga e hëna deri të premtën: 8:30 – 17:30

Zyra e Provimeve të Institutit Goethe Shkup në Goethe-Zentrum në Prishtinë
Tel: 00 383 (0) 38 224 909
Mob.: 00 383 (0) 45 322 052
E-mail: pruefungen@goethe-ks.org
Faqja e internetit: https://www.goethe.de/ins/mk/de/index.html

Orari i punës:
Nga e hëna deri të premtën: 9:00 – 12:00 dhe 13:00 - 16:00