Konsultimi gjuhësor preintegrativ me rastin e bashkimit familjar

Që nga gushti i vitit 2007 vlenë „Ligji mbi Zbatimin e Udhëzimeve të Bashkimit Evropian për Leje Qendrimi dhe Azil“. Ky ligj përcakton se çdo banorë i ri nga shtetet jo anëtare të BE- së, i cili është i martuar apo dëshiron të martohet me një shtetas gjerman apo me një të huaj, i cili është banor i  Gjermanisë, duhet të dëshmojë njohuri themelore të gjuhës gjermane në nivel A1 (në bazë të Kornizës Referencë të Përbashkët Evropiane) në mënyrë që të pajiset me vizë.

Te ne gjeni përgjigje në pyetjet për provimin e nevojshëm dhe lidhur me jetësen dhe punën në Gjermani. 

Tel: 00 381 (0) 38 220 136
       00 381 (0) 38 224 909                                                                                                    

Orari i punës:
Nga e hëna deri të premtën: 9:00 – 12:00 dhe 13:00 - 17:15