PROVIMET

Njohuritë e mira të gjuhës gjermane janë bërë të vlefshme në mbarë botën. Por ato behën edhe më të vlefshme me një çertifikatë, sepse vetëm me një vërtetim të njohur ju mund t`i dëshmoni njohuritë tuaja.

Instituti Goethe i Shkup organizon rregullisht provimet gjuhësore të niveleve A1, B1, B2 dhe C1 në hapësirat e Goethe-Zentrum në Prishtinë. Informata më të hollësishme mbi provimet e Institutit Goethe të Shkup në Prishtinë mund të gjeni këtu.

Goethe-Zentrum në Prishtinë është gjithashtu qendër testuese e licensuar nga Instutiti TestDaF në Bochum. Informata më të hollësishme mbi provimet TestDaF në Prishtinë mund të gjeni këtu.

Qershor 2021
Qer 28 2021 - Sht 23 2021
3:00 pm - 5:15 pm

A1-169

Korrik 2021
Kor 07 2021 - Tet 04 2021
3:00 pm - 5:15 pm

A2-98

Kor 14 2021 - Tet 09 2021
5:30 pm - 7:45 pm

A1-170

Kor 23 2021 - Nën 03 2021
3:00 pm - 5:15 pm

A1-171

No event found!
Load More

This will close in 0 seconds

sqAlbanian