Select Page

Goethe- Zentrum Prishtina në bashkëpunim me Goethe Institut u ofron mësimdhënesve të gjermanishtës mundësinë e avancimit profesional.

DLL- Deutsch Lehren Lernen

    Prüfungszentrum Goethe-Institut | ZHAW Institute of Language Competence ILC

en_USEnglish