Select Page

Regjistrim i suksesshëm është vetëm nëse pranoni konfirmim me dokumentin si PDF.

Goethe Zentrum Prishtina nuk bën ndërmjetësim apo rezervim të termineve për Provime në Institutet e tjera ne rajon.

Terminet për paraqitje të provimit kanë qenë, janë dhe mbesin pa pagesë. Sistemi ynë i termineve është i hapur për të gjithë. Nuk është e nevojshme që të angazhohet një agjension lidhur me kërkesat për termin. Ne nuk bashkpunojmë me agjensione dhe kërkesat për termine nga ana e agjensioneve janë të padëshirueshme. Ne mbajmë të drejtën e rezervuar të anulojmë kërkesat e bëra nga ana e agjensioneve, pa pasur nevojë që të japim arsyetim për anulimin.

Informata me rendesi

 Terminet për aplikim, do të ipen vetëm përmes sistemit online të rezervimit.

Pjesëmarrja në provim dhe tërheqja e certifikatës, mund të bëhet vetëm me pasaportë. Karta e identitetit kosovar (ID) nuk do të pranohet.

Niveau nach GER Prüfungen des Goethe-Institut Preise der Prüfungen
A1 (Erwachsene) Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 75 € | *50 €
A1 (Jugendliche) Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 75 € | *50 €
A2 (Erwachsene) Goethe-Zertifikat A2 80 € | *55 €
A2 (Jugendliche) Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 80 € | *55 €
B1 (Gesamtprüfung) Goethe-Zertifikat B1 115 € | *70 €
B1 Modul Goethe-Zertifikat B1 40 € | *25 €
B2 (Gesamtprüfung) Goethe-Zertifikat B2 140 € | *95 €
B2 Modul Goethe-Zertifikat B2 45 € | *30 €
C1 (Gesamtprüfung) Goethe-Zertifikat C1 145 € | *95 €
C2 (Gesamtprüfung) Goethe-Zertifikat C2: GDS 175 €
C2 Modul Goethe-Zertifikat C2: GDS 55 €

* Çmimet për pjesëmarrësit e kurseve të Goethe-Zentrum

Rezultatet e provimit

🖨️ Rezultatet B1 nga 21.10.2022 Termini i terheqjes se certifikates më 23.11.2022 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet B2 nga 28.10.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 30.11.2022 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet A1 nga 04.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 06.12.2022 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet A1 nga 11.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 07.12.2022 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet A2 nga 11.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 08.12.2022 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet C1 nga 11.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 08.12.2022 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet B1 nga 12.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 14.12.2022 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet B1 nga 18.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 20.12.2022 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet A1 nga 25.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 21.12.2022 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet B2 nga 25.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 21.12.2022 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet A1 nga 02.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 18.01.2023 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet B2 nga 03.12.2022 Termini i terheqjes se certifikates më 19.01.2023 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet A2 nga 09.12.2022 Termini i terheqjes se certifikates më 24.01.2023 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet C1 nga 09.12.2022 Termini i terheqjes se certifikates më 24.01.2023 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet A1 nga 09.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 25.01.2023 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet A1 nga 10.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 31.01.2023 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet B1 nga 16.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 02.02.2023 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet A1 nga 16.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 07.02.2023 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet B2 nga 22.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 08.02.2023 ora 14:00-14:30

🖨️ Rezultatet A1 nga 13.01.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 14-15.02.2023 ora 14:00-14:30

 Rezultatet– C1 nga 20.01.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 21.02.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet– A2 nga 20.01.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 21.02.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet– A1 nga 20.01.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 23.02.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet B2 nga 27.01.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 28.02.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet B1 nga 27.01.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 02.03.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet B1 nga 28.01.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 07.03.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet A1 nga 03.02.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 14-15.03.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet A1 nga 10.02.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 16.03.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet A2 nga 10.02.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 27.03.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet C1 nga 10.02.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 27.03.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet B1 nga 24.02.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 22.03.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet C2 nga 25.02.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 22.03.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet B2 nga 24.02.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 23.03.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet A1 nga 03.03.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 28-29.03.2023 ora 13:30-16:00

Rezultatet A1 nga 04.03.2023 Termini i terheqjes se certifikates më 04-05.04.2023 ora 13:30-16:00

Tërheqja e certifikatës mund të bëhet vetëm me pasaportë.

   

en_USEnglish