Select Page

  Hyrje e lehtësuar për përsonelin profesional në gjermani


  Mbrojtja e të dhënave

  Ju lutemi lexoni informacionin për mbrojtjen e të dhënave për të mësuar më shumë për të drejtat tuaja, ndër të tjera. Duke u regjistruar, ju konfirmoni që keni lexuar informacionin për mbrojtjen e të dhënave.

  Të drejtat e imazhit

  Në kuadër të këtij eventi do të bëhen fotografi në të cilat mund të dallohen pjesëmarrësit. Në këtë mënyrë ju jepni pëlqimin tuaj për t'u fotografuar dhe/ose filmuar për Goethe-Zentrum. Fotografitë e marra mund të përdoren, publikohen dhe/ose të riprodhohen ndryshe publikisht nga Goethe-Zentrum për botime të ndryshme të Goethe-Institut, si dhe për marrëdhënie me publikun dhe qëllime reklamimi në mbarë botën dhe pa asnjë kufizim kohor ose përmbajtje.
  Nëse nuk jeni dakord me këtë, mund të na kontaktoni në çdo kohë (madje edhe pas ngjarjes ku keni marrë pjesë): Burim.Dervishaj@goethe.de

  Sondazhet

  Sondazhet anonime kryhen gjithashtu në mënyrë sporadike si pjesë e ngjarjeve tona. Rezultatet e këtyre sondazheve mund të përdoren për marrëdhënie me publikun dhe qëllime reklamimi, të publikuara dhe/ose të riprodhohen publikisht në çdo formë tjetër. Me regjistrimin tuaj ju pranoni këtë.

  * Fusha e detyrueshme

  Nëse i dërgoni të dhënat e futura në formularin e kontaktit duke klikuar në butonin më poshtë, ju pranoni që ne mund të përdorim të dhënat tuaja për t'iu përgjigjur pyetjes suaj ose për t'ju kontaktuar. Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj duke dërguar një e-mail në Burim.Dervishaj@goethe.de. Në rast revokimi, të dhënat tuaja do të fshihen menjëherë. Përndryshe, të dhënat tuaja do të fshihen pasi të kemi përpunuar kërkesën tuaj ose qëllimi për të cilin janë ruajtur nuk zbatohet më.

      Prüfungszentrum Goethe-Institut | ZHAW Institute of Language Competence ILC

  en_USEnglish