Početna

Kursevi jezika

Naši kursevi nemačkog predstavljaju odličnu mogućnost da što efikasnije unapredite svoje znanje jezika u periodu kada Vama to odgovara, i to po najmodernijim metodama, u učionicama opremljenim najnovijom tehnologijom (smartbord), te u prijatnoj atmosferi.

Zahvaljujući komunikativnoj nastavnoj metodici već će te na prvim časovima čitati, slušati, pisati i govoriti na nemačkom, jer se u modernoj nastavi stranih jezika i na aktuelnim ispitima testiraju pre svega ove četiri veštine. Sistem kurseva koji se sastoji iz više faza Vam dozvoljava da Vaše sposobnosti na nemačkom jeziku razvijete pasivno (čitanje i slušanje) i aktivno (pisanje i konverzacija), da ih efektivno i kontinuirano dovodite do perfekcije. Na kursevima uranjate u atmosferu zemalja nemačkog govornog područja i podrazumeva se da saznajete puno korisnih informacija o zemlji koje su relevantne za ispit.

Intenzivni kursevi (A1-C1)

Naši ciljevi i sadržaji kurseva se temelje na nastavnom planu Goethe-Instituta i prate Zajednički evropski referentni okvir za jezike (GER). Na opštim kursevima jezika učite važne sadržaje, koji su Vam neophodni u komunikaciji na nemačkom jeziku u svakodnevnici, na poslu, na studijama. Ovi kursevi Vas naravno pripremaju za međunarodno priznate ispite Gete-Instituta.

Pripreme za polaganje svih ispita Goethe-Instituta

Cilj pripreme za polaganje ispita je da se polaznici kursa upoznaju sa formatom ispita i samim ispitom.

Kursevi za pripremu za Daf test

Kursevi za pripremu za Daf test (nem. TestDaf) u Goethe-Zentrum

Test Daf je ispit koji je pripremljen u centrali, a sprovodi se širom sveta. On je pre svega koncipiran za studente koji žele da započnu studije u Nemačkoj, za šta im je potreban dokaz o poznavanju nemačkog jezika na naprednom nivou. Za izradu i sprovođenje ispita nadležan je Instut TestDaF u Bohumu.

Na internet stranci "TestDaF" Instituta ćete pronaći informacije o ispitu, između ostalog i postupku za prijavu za ispit.

http://www.testdaf.de/

Kursevi za decu

Na ovim kursevima se deci uzrasta od šest do petnaest godina kroz igru približava nemački jezik. Cilj je da se deca rano motivišu za učenje nemačkog jezika i da po mogućstvu već pre početka studija tj. stručnog usavršavanja budu u stanju da komuniciraju na nemačkom jeziku, te da se kasnije, kao studenti, prvobitno koncentrišu na studije.

Vrsta kursa

Broj nastavnih jedinica po nivou

Broj nastavnih jedinica nedeljno

Trajanje kursa

Cena po nivou

 Intenzivni

A1

160

16

10 nedelja

400 €

A2

160

16

10 nedelja

400 €

B1

180

16

11 nedelja

450 €

B2.1

140

16

9 nedelja

350 €

B2.2

140

16

9 nedelja

350 €

C1.1

140

16

9 nedelja

350 €

C1.2

140

16

9 nedelja

350 €

Pripreme za ispit

A1

40

16

2 nedelja

110 €

B1

40

16

2 nedelja

110 €

B2

40

16

2 nedelja

110 €

C1

40

16

2 nedelja

110 €

Daf test

40

16

2 nedelja

110 €

 Kursevi za decu

Za decu

Cilj je da se deci kroz igru približi nemački jezik

3/4

Septembar 2018 – jun 2019

 

U cenu su uključena nastavna sredstva (knjige, itd).

Copyright ©2014, goethe-ks.org