PROVIMET – Goethe Institut

Goethe-Institut

Nivelet sipas

GER

Provimet e

Goethe-Institut

Çmimet e provimeve
A1

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

75 € | *50 €
A2

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Zertifikat A2

80 € | *55 €
B1 Goethe-Zertifikat B1 115 € | *70 €
B1 Modul Goethe-Zertifikat B1 40 € | *25 €
B2 Goethe-Zertifikat B2 140 € | *95 €
B2 Modul Goethe-Zertifikat B2  45 € | *30 €
C1 Goethe-Zertifikat C1 145 € | *95 €
C2 Goethe-Zertifikat C2:GDS 175 €
C2 Modul Goethe-Zertifikat C2:GDS 55€
PT (Prüfungstraining) 110 € | *99€

 

* Çmimet për pjesëmarrësit e kurseve të Goethe-Zentrum

Informata me rendesi

► Orari i punës: hënë – premte 09:00 – 15:00  ora

► Orari për telefonata: hënë – premte 10:00 – 12:00 ; 13:30 -15:00 ora

Terminet për aplikim, do të ipen vetëm përmes sistemit online të rezervimit.

Pjesëmarrja në provim dhe tërheqja e certifikatës, mund të bëhet vetëm me pasaportë. Karta e identitetit kosovar (ID) nuk do të pranohet.

► Regjistrim i suksesshëm është vetëm nëse pranoni konfirmim me dokumentin si PDF.

Goethe Zentrum Prishtina nuk bën ndërmjetësim apo rezervim të termineve për Provime në Institutet e tjera ne rajon.

► Terminet për paraqitje të provimit kanë qenë, janë dhe mbesin pa pagesë. Sistemi ynë i termineve është i hapur për të gjithë. Nuk është e nevojshme që të angazhohet një agjension lidhur me kërkesat për termin.  Ne nuk bashkpunojmë me agjensione dhe kërkesat për termine nga ana e agjensioneve janë të padëshirueshme. Ne mbajmë të drejtën e rezervuar të anulojmë kërkesat e bëra nga ana e agjensioneve, pa pasur nevojë që të japim arsyetim për anulimin.

77Ergebnisse und Bedingungen für den Entzug des Zertifikats

Në rast se nuk mund të paraqiteni në datën e planifikuar për të tërhequr certifikaten, ju lutem që të respektoni terminin e radhës që do të publikohet.

E-Mail: info.pruefungen@goethe-ks.org).

Rezultatet B1 nga 21.10.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 23.11.2022 ora 14:00-14:30

Rezultatete B2 nga 28.10.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 30.11.2022 ora 14:00-14:30

Rezultatete A1 nga 04.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 06.12.2022 ora 14:00-14:30

Rezultatet A1 nga 11.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 07.12.2022 ora 14:00-14:30

Rezultatet A2 nga 11.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 08.12.2022 ora 14:00-14:30

Rezultatet C1 nga 11.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 08.12.2022 ora 14:00-14:30

Rezultatet B1 nga 12.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 14.12.2022 ora 14:00-14:30

Rezultatet B1 nga 18.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 20.12.2022 ora 14:00-14:30

Rezultatet A1 nga 25.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 21.12.2022 ora 14:00-14:30

Rezultatet B2 nga 25.11.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 21.12.2022 ora 14:00-14:30

Rezultatet  A1 nga 02.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 18.01.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet  B2 nga 03.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 19.01.2023 ora 14:00-14:30

Rezultate A2 nga 09.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 24.01.2023 ora 14:00-14:30

Rezultate C1 nga 09.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 24.01.2023 ora 14:00-14:30

Rezultate A1 nga 09.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 25.01.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet A1 nga 10.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 31.01.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet B1 nga 16.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 02.02.2023 ora 14:00-14:30

Rezultatet A1 nga 16.12.2022  Termini i terheqjes se certifikates më 07.02.2023 ora 14:00-14:30

Andere Informationen

Material për ushtrime

Hinweise zur Speicherung personenbezogener Daten der Teilnehmer

Informationen zum Familiennachzug

Geschäftsbedingungen – Albanisch

Geschäftsbedingungen – Deutsch

Prüfungsordnung për të gjitha Goethe provimet (A1 – C2)

Informationen für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf

sqAlbanian