Početna

**** OBJAVA ****

Na osnovu dopunske odluke vlade Republike Kosovo od 26.03.2020, Goethe-Zentrum će ostati zatvoren do sledeće najave Vlade.

Copyright ©2014, goethe-ks.org